ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓAΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ANTONOV AN-12

Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, η Polyeco ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων από τη συντριβή του αεροσκάφους ANTONOV AN-12 της ουκρανικής εταιρείας Meridian LTD. Το αεροσκάφος συνετρίβη στις 16 Ιουλίου του 2022 σε αγροτικές καλλιέργειες στα Τενάγη των Φιλίππων, λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από τα χωριά Παλαιοχώρι και Αντιφίλιπποι, στην Καβάλα.

Μετέπειτα της συντριβής εντοπίστηκε και ανιχνεύτηκε το στρατιωτικό υλικό που μετέφερε το αεροσκάφος από τις Ένοπλες Δυνάμεις, το οποίο απομακρύνθηκε από την ειδική ομάδα του Στρατού. Ο χώρος παραδόθηκε καθαρός και ασφαλής προς χρήση για τις λοιπές εργασίες.

Η ανάθεση του έργου στην Polyeco έγινε από την Meridian LTD στις 03 Μαρτίου του 2023. Οι εργασίες περιλάμβαναν μεταξύ άλλων τη συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων όπως σκραπ, πλαστικά κομμάτια, χάρτινες, μεταλλικές και ξύλινες συσκευασίες καθώς και την απομάκρυνση μικρής ποσότητας αμιάντου που βρέθηκε στο ένα φτερό του αεροσκάφους. Πριν από την έναρξη τω εργασιών είχε προηγηθεί σχετική έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοϊκονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας , όπως προβλέπεται από τη σχετική Νομοθεσία.

Ο χώρος πλέον είναι έτοιμος να παραδοθεί στους αγρότες για να συνεχίσουν τις αγροτικές τους καλλιέργειες με ασφάλεια.

Comments are closed.

Subscribe to our Newsletter
We respect your privacy.