Η Polyeco στις «The Most Sustainable Companies in Greece 2022»

Για μία ακόμα χρονιά, η Polyeco Α.Ε. εντάσσεται στην ηγετική ομάδα των πιο βιώσιμων εταιρειών της Ελλάδας. Μαζί με 30 ακόμα επιχειρήσεις πρότυπα, διακρίθηκε στη διαδικτυακή εκδήλωση “The Most Sustainable Companies in Greece 2022”, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου από το QualityNet Foundation.

Η ένταξη των επιχειρήσεων στη λίστα των “The Most Sustainable Companies in Greece” αποτελεί την ανώτατη διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα, καθώς πρόκειται για τις επιχειρήσεις που συγκροτούν τους επίλεκτους επιχειρηματικούς εκπροσώπους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας της χώρας μας. Η διάκριση αυτή είναι αποτέλεσμα τεχνικής αξιολόγησης με βάση ESG κριτήρια και μέσω πολλαπλών επιπέδων αξιολόγησης, όπως των πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν, της ανάπτυξης διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, της συστημικής παρακολούθησης της επίδρασης τους μέσω πολιτικών διαδικασιών και δεικτών, καθώς και του τρόπου δημοσιοποίησης των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

 

Η  συμμετοχή της Polyeco στη δημιουργία Επιχειρηματικού Χάρτη Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας, επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της εταιρείας μας για μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και την υιοθέτηση στρατηγικών που υποστηρίζουν την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και το ρόλο μας στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Polyeco, Ιωάννης Πολυχρονόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Όλα αυτά τα χρόνια υιοθετούμε Πρωτοβουλίες, Δράσεις και Προγράμματα που αντικατοπτρίζουν τις αξίες μας και συμβάλλουν σημαντικά στην κοινωνία και το περιβάλλον, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες του εξωτερικού στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Αναπτύσσουμε δεξιότητες επιχειρηματικής καινοτομίας και βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών που εκπαιδεύουν και ευαισθητοποιούν περιβαλλοντικά τους κοινωνικούς μας εταίρους, για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης ευημερίας του πλανήτη μας. Για την Polyeco, αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της βιώσιμης ανάπτυξης που μπορούμε να επηρεάσουμε».

Comments are closed.

Subscribe to our Newsletter
We respect your privacy.