ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ POLYECO ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε συνέχεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε μονάδα εντός της βιομηχανικής μας εγκατάστασης  στον Ασπρόπυργο, στις 23/11/2022:

 Η εγκατάσταση λειτουργεί κανονικά στις τρεις απο τις τέσσερις μονάδες παραγωγής.  Έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης στο  κτήριο της εγκατάστασης στο οποίο ξέσπασε η  πυρκαγιά και προκάλεσε περιορισμένες ζημιές, χωρίς να επεκταθεί σε πρώτες ύλες, επικίνδυνα υλικά ή τελικά προϊόντα.

Σε καμία στιγμή δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές και εφαρμόστηκαν με ακρίβεια και επάρκεια τα σχετικά πρωτόκολλα και διαδικασίες. Ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα ιδία μέσα πυρόσβεσης, τόσο της εγκατάστασης μας, όσο και των γειτονικών.

Η Διοίκηση της POLYECO θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την άμεση ανταπόκρισή τους, τους αρμοδίους των ΕΛ.ΠΕ Ασπροπύργου HELLENiQ ENERGY για τη σημαντική συνδρομή τους, αλλά και όλους τους εργαζόμενους της εγκατάστασης, που κινητοποιήθηκαν άμεσα και συνέβαλλαν καθοριστικά στον περιορισμό της πυρκαγιάς, σύμφωνα με το πρωτόκολλο πυρασφάλειας της εταιρείας.

Η POLYECO συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της. 

Comments are closed.

Subscribe to our Newsletter
Get the latest content first.
We respect your privacy.