Διαχείριση Ραδιενεργών Υλικών

radioactive materials

 

Η Polyeco έχει μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση ραδιενεργών υλικών.  Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας στον συγκεκριμένο τομέα περιλαμβάνουν τα εξής:

• Διαχείριση εδάφους μολυσμένου από υλικά που περιέχουν φυσική ραδιενέργεια
• Διαχείριση απορριμμάτων μετάλλων με αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας
• Διαχείριση κλειστών πηγών ραδιενέργειας στη βιομηχανία (επίπεδο, πυκνότητα, μέτρα κλπ)
• Διαχείριση ραδιενεργών ανιχνευτών καπνού και αλεξικέραυνων
• Διαχείριση κλειστών ραδιενεργών πηγών από αναλυτές (αναλυτές XRF, αναλυτές θείου κ.α.)
• Διαχείριση κλειστών ραδιενεργών πηγών υψηλής δραστικότητας που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς (πηγές τηλεθεραπείας, πηγές βραχυθεραπείας κ.α.)

Η Polyeco είναι η μόνη εταιρεία που έχει αδειοδοτηθεί από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας με δικαιώματα που ανανεώνονται ετησίως για την μεταφορά και εξαγωγή υλικών που περιέχουν φυσική ραδιενέργεια.

Η εταιρεία μας διαθέτει εκπαιδευμένους και αδειοδοτημένους οδηγούς και είναι εξοπλισμένη με κατάλληλα οχήματα για τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών κλάσης 7.

Επιπλέον, η Polyeco προσλαμβάνει πιστοποιημένους συμβούλους για τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR).

Η Polyeco έχει υλοποιήσει πολυάριθμα έργα διαχείρισης ραδιενεργών υλικών τα οποία, μεταξύ άλλων, περιλάμβαναν:

• Απορρύπανση ραδιενεργών στοιχείων από παλιές βιομηχανίες παραγωγής λιπασμάτων και βιομηχανίες υδρογονανθράκων.
• Διαχείριση απορριμμάτων μετάλλων με υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας
• Διαχείριση και ανακύκλωση κραμάτων θορίου από την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία
• Διαχείριση πηγών βραχυθεραπείας
• Διαχείριση ανιχνευτών καπνού και αλεξικέραυνων
• Διαχείριση κλειστών πηγών από αναλυτές